unemployment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поттикнување социјална кохезија преку борбата со невработеноста
unemployment
human_rights

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на заштитата на Човековите права
human_rights
children_wellbeing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство
children_wellbeing
active_ageing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Практикување на активно и здраво стареење
active_ageing
mental_health

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поддршка на лицата со физичка и ментална попреченост
mental_health
women_empowerment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Борба против родова дискриминација и поддршка на унапредување на позицијата на жените
women_empowerment
migrants_refugees

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Олеснување на прифаќањето на мигранти и бегалци од страна на заедниците -приматели
migrants_refugees
civil_society

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации
civil_society
social_protection

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Промовирање на современи системи за социјална заштита и социјални услуги
social_protection
previous arrow
next arrow

НОВОСТИ

 • Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„

  Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„ Во рамките на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, во текот на месец јули 2017 се одржаа три еднодневни семинари на кои присуствуваа повеќе од 90 претставници на јавни институции, граѓански организации, работодавачи Повеќе
 • Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“

  Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“ Конференцијата „Нови мерки за нови вработувања“ се организираше во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија. Благица Петрески од Finance Think и Џорџ Алексопулус од КМОП ги презентираа Повеќе
 • Тренинг работилница

  Тренинг работилница Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите Повеќе
 • Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден!

  Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден! Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден, со оглед на тоа дека помина една година од официјалната регистрација! Повеќе
 • Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

  Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“ КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК). Повеќе
 • 1

Тековни Проекти

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активноста на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот Повеќе
Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, Повеќе
УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

Предизвик Урбаните градини во заедницата се градини кои функционираат преку заедничка и доброволна посветеност, нудејќи простор каде што може да Повеќе
Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Предизвик Предвременото напуштање на образованието (осипувањето) е постојан предизвик на многу земји-членки на ЕУ и покрај значајните достигнувања што се Повеќе
 • 1

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации

Македонија има најмал процент на граѓански организации (ГО), кои сметаат дека пропишаните финансиски правила и обврски за книговодство и сметководство се јасни и лесни за спроведување. Значително повисок процент на граѓански организации од Македонија ги истакнуваат придобивките од мрежите на граѓанските организации. Недоволната диверзификација на изворите на финансирање и високиот процент на граѓански организации, кои ги наведуваат странските извори (како што се амбасади) како доминантни извори на финансирање, се главните проблеми во доменот на финансирањето на ГО во Македонија. Освен тоа, проблемите со финансирањето се рефлектираат и во високиот процент на организации, кои се прилагодуваат на приоритетите на донаторите и добиваат финансиски средства за други активности, кои не се во согласност со нивниот стратешки план.

Мнозинството граѓански организации во Македонија се запознаени со постојните структури и механизми за дијалог и соработка со локалните (78%) и во нешто поголем обем со централните институции (81%). Во споредба со земјите од Западен Балкан и Турција, во Македонија (покрај Босна и Херцеговина) е најмал процентот на граѓанските организации, кои позитивно ги оценуваат овие механизми и ги сметаат за корисни. Имено, само еден од четворица претставници на ГО во Македонија сметаат дека механизмите за соработка со централните институции (25%) се корисни, а ист процент сметаат дека локалните институции (24%) се корисни. За разлика од тоа, повеќе од половина претставници на ГО имаат негативно мислење за овие механизми. Имено, 56% од претставниците на ГО сметаат дека механизмите за соработка со државните институции постојат само про-форма, додека 54% од претставниците го сметаат истото за механизмите за соработка со локалните институции.


 Главните предизвици во однос на развојот на граѓанското општество во земјата се:

 • Нееднаквост помеѓу регистрирани и навистина активни организации;
 • Недостаток на стратешки пристап и дизајн на сеопфатни акциони планови од страна на ГО;
 • Ограничени и изолирани партнерства помеѓу ГО и јавните институции;
 • Ограничена финансиска одржливост и диверзификација на средствата;
 • Недостаток на менаџмент капацитети за управување и професионален пристап од страна на ГО, вклучувајќи известување и отчетност.

КМОП, дејствувајќи и самата како ГО, има длабоко познавање на потребите на граѓанскиот сектор и активно го поддржува неговиот развој. Оваа поддршка не вклучува само зајакнување на воспоставувањето на "grass-root" организации, туку и дизајнирање и спроведување механизми за под-грантирање за доброто на ГО. Подетално, КМОП спроведе активности насочени кон поддршка на младите за воспоставување на формални или неформални организации како двигатели за активно граѓанство и ангажирање во заедницата, а исто така работи на градење на капацитетите на постојните ГО за да можат истите да креираат, да имаат пристап до фондови и да ги спроведуваат активностите поврзани со нивниот мандат, придружени со пилот механизми за подгрантови. Покрај тоа, стабилното финансиско работење и одржливоста на КМОП исто така е доказ за диверзификација на средствата и организациската одржливост, што претставува голем предизвик и пресвртница за сите ГО.

Треба да се напомене дека КПОМ го поддржува мрежното поврзување помеѓу ГО, помеѓу ГО и централните и локалните институции, како и креирањето на соработка и испорачување аутсорсинг механизми за оваа намена.


For more information about our relevant project references, please click here

За повеќе информации во врска со релевантните проекти ве молиме кликнете овде

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик