unemployment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поттикнување социјална кохезија преку борбата со невработеноста
unemployment
human_rights

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на заштитата на Човековите права
human_rights
children_wellbeing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство
children_wellbeing
active_ageing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Практикување на активно и здраво стареење
active_ageing
mental_health

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поддршка на лицата со физичка и ментална попреченост
mental_health
women_empowerment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Борба против родова дискриминација и поддршка на унапредување на позицијата на жените
women_empowerment
migrants_refugees

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Олеснување на прифаќањето на мигранти и бегалци од страна на заедниците -приматели
migrants_refugees
civil_society

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации
civil_society
social_protection

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Промовирање на современи системи за социјална заштита и социјални услуги
social_protection
previous arrow
next arrow

НОВОСТИ

 • Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„

  Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„ Во рамките на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, во текот на месец јули 2017 се одржаа три еднодневни семинари на кои присуствуваа повеќе од 90 претставници на јавни институции, граѓански организации, работодавачи Повеќе
 • Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“

  Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“ Конференцијата „Нови мерки за нови вработувања“ се организираше во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија. Благица Петрески од Finance Think и Џорџ Алексопулус од КМОП ги презентираа Повеќе
 • Тренинг работилница

  Тренинг работилница Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите Повеќе
 • Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден!

  Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден! Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден, со оглед на тоа дека помина една година од официјалната регистрација! Повеќе
 • Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

  Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“ КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК). Повеќе
 • 1

Тековни Проекти

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активноста на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот Повеќе
Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, Повеќе
УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

Предизвик Урбаните градини во заедницата се градини кои функционираат преку заедничка и доброволна посветеност, нудејќи простор каде што може да Повеќе
Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Предизвик Предвременото напуштање на образованието (осипувањето) е постојан предизвик на многу земји-членки на ЕУ и покрај значајните достигнувања што се Повеќе
 • 1

Предизвик

Предвременото напуштање на образованието (осипувањето) е постојан предизвик на многу земји-членки на ЕУ и покрај значајните достигнувања што се направени во однос на образовната интеграција на млади луѓе од ранливите категории.

Според базата на податоци што ги објави Еуростат, 10,6% од младите (18-24 години) во ЕУ во 2017 година не го завршиле своето образование во средно училиште од најразлични социјални, економски и семејни причини. Предвременото напуштање на образованието претставува пречка за социјален и економски раст, така што Европа треба да го искористи целосниот човечки капитал и да преземе прелиминарни мерки за да се справи со социјалната исклученост на ранливите групи.

Иновација

APPLE претставува Европска иницијатива за превенција од осипување на младите од образовниот систем. Преку развивање на иновативен прирачник за образовниот кадар, како и онлајн платформа за предвремено детектирање, составена од клучни научни материјали и алатки, APPLE има за цел да ги обезбеди наставниците, професорите, училиштата, образовните организации и надлежните органи со потребните алатки за да ги идентификуваат младите во опасност од напуштање на образованието и превенција од истото.

 

Акција

Обуки за градење на капацитетите на образовниот кадар

Дизајнирање и организирање семинари за градење на капацитетите прилагодени на потребите на образовниот кадар. Професорите и наставниците ќе имаат можност да се запознаат со иновативни педагошки методи и да споделат искуства со останатите колеги.

Фокус групи со младите кои се во ризик од напуштање на образованието

Проектниот тим ќе организирање на фокус групи со млади кај кои е присутен ризик од предвремено напуштање на образованието, со цел да се обезбедат информации и искуства од прва рака кои ќе бидат основа за креирање на прирачникот за образовниот кадар. Преку овој процес, ќе се детектираат и идентификуваат причините за предвремено напуштање на образованието.

Прирачник за образовниот кадар

Ќе се развие прирачник за образовниот кадар каде ќе бидат вклучени профилите на младите кај кои е присутен  ризик од предвремено напуштање на образованието, идентефикуваните причини за осип и како и личните искуства на младите во ризик.

Онлајн платформа за рана детекција

Oваа акција подразбира развивање и пилотирање на онлајн платформа за рано детектирање, наменета за образовниот кадар, училиштата, организациите и институциите,  која ќе се состои од клучен научен и педагошки материјал (истражувања, документи, практики и алатки базирани на искуства и факти и др.), како и прирачници, материјали за обука и извештаи кои ќе произлезат од самиот проект. Оваа платформа ќе им овозможување на професорите и наставниците да применуваат иновативни педагошки методи и олеснување на процесот на идентификација на младите кај кои е присутен ризик од напуштање на образованието.

Завршна конференција

Завршна конференција ќе биде организирана во Грција, со цел да се резултатите од проектот да се презентиаат пред релевантните чинители (вклучувајќи образовни институции, училишта, наставници, професори, образовни асоциации, универзитети, креаторите на политики и пошироката јавност).

 

Финансирано од : Erasmus+

Времетраење: 01/12/2019 - 30/11/2021

Партнери:

KMOP Skopje

Canary Wharf Consulting (Координатор на проектот)

FyG Consultores

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente

Aproximar

KMOP – Social and Innovation Centre

Контакт:

Да дознаете повеќе за проектот посeтете ja веб старната www.appleproject.eu

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик