Новости

Тренинг работилница

Тренинг работилница

Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите единаесет (11) Граѓанските организации - корисници на грантови.

За време на обуката, тиомот на КМОП и РРЦ доставија сеопфатни презентации за административните и финансиските аспекти на имплементацијата на под-грантовите проекти која ќе следи во следните неколку месеци. Главната цел на оваа обука беше зајакнување на проектните капацитети на организациите со цел успешно спроведување на нивните проектни активности. Понатаму, учесниците беа активно вклучени во обуката преку примери и отворена дискусија во врска со различни практични аспекти на процесот на имплементација на под-грантовите проектите.


КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик