Новости

Обука за социјално менторство

Обука за социјално менторство

Во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, на 29, 30 и 31 мај се одржа Обука за социјално менторство.

На обуката присуствуваа 60 стручни лица, вработени во Центрите за социјална работа и Центрите за вработување низ земјава. Целта на обуката беше запознавање со моделот на социјално менторство, кој за прв пат во земјава беше пилотиран во рамки на проектот. Обуката ја водеше Маја Ташева Биткоска од Центарот за вработување во Охрид, која воедно е и еден од 12те социјални ментори во земјава.


КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик