Новости

Завршен настан – Грантова програма “Поттикнување социјална инклузија“

Како корисници на грант од ЕУ програмата “Поттикнување на социјална инклузија“ EuropeAid/135012/M/ACT/MK, претставници на КМОП и партнерската организација Фајнанс Тинк учесвтвуваа на завршниот настан на проектот „Техничка помош во управување и мониторирање на проекти од грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија” одржан на 16.11.2017 во Скопје.

Гостување во Македонско радио

Со цел запознавање на пошироката јавност со проектот „Градење на посилно граѓанско општество за зголемување на напорите за образовна инклузија на Ромите“, на ден 24.10.2017 година Марија Самарџиоска – директор на КМОП Скопје и Фатош Усаинова – програмски менаџер во РРЦ гостуваа во радио-емисијата „Живо и гласно“ на Македонско радио.

Инфо ден

Информативниот настан за промоција на Јавниот повик за доделување на мали грантови на граѓански организации за спроведување на програми за образовна инклузија на децата Роми во Република Македонија, се одржа на ден 09.11.2017 (четврток) во ЕУ Инфо центарот во Скопје.

Втор состанок на Управниот одбор

Членовите на Управниот одбор на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за зголемување на напорите за образовна инклузија на Ромите„ го одржаа вториот состанок на ден 05.10.2017 година во Хотел Опера Хаус во Скопје.

Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„

Во рамките на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, во текот на месец јули 2017 се одржаа три еднодневни семинари на кои присуствуваа повеќе од 90 претставници на јавни институции, граѓански организации, работодавачи и други заинтересирани лица.

Тркалезна маса „Наоди од сеопфатни истражувања за состојбите на ромската популација“

Тркалезната маса „Наоди од сеопфатни истражувања за состојбите на ромската популација“ се одржа на 12ти јули 2017 година, во Скопје, во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ финансиран од Европската Унија. 

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик