Публикации

 


Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

 • Флаери

  Флаери

  Проект флаери

  Повеќе
 • Постери

  Постери

  Проектни постери

  Повеќе
 • ТВ спот

  ТВ спот

  Проект ТВ спот

  Повеќе
 • Насоки за практична работа

  Насоки за практична работа

  „Насоките за практична работа“ се изработени за да бидат референтна точка за лицата на кои ќе им биде обезбедена работа

  Повеќе
 • Методологија за надзор – алатки

  Методологија за надзор – алатки

  „Алатките на методологијата за надзор“ се конципирани да служат како референтно упатство за персоналот и менторите на проектот, со цел

  Повеќе
 • Прирачник

  Прирачник

  Прирачник за кариера, менторство, деловна комуникација, тимска работа, активности за барање работа со справување со конфликти

  Повеќе
 • 1

 


Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

 • Мапа на ромската заедница

  Мапа на ромската заедница

  Целта на Мапата на ромската заедница, е да се направи сеопфатен преглед за идентификување на статутсот на ромската заедница во

  Повеќе
 • Мапа на граѓанскиот сектор

  Мапа на граѓанскиот сектор

  Целта на Мапата на граѓанскиот сектор, т.н. Проценка на капацитетите на локалните граѓански организации за образовна инклузија на ромската заедница

  Повеќе
 • 1

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик