Новости

Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“

TКонференцијата „Нови мерки за нови вработувања“ се организираше во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија.

Обука за социјално менторство

Во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, на 29, 30 и 31 мај се одржа Обука за социјално менторство.

Управен одбор на проектот – прв состанок

Управниот одбор на проектот “Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ го одржа својот прв состанок на крајот на април 2017 година.

Спроведени три фокус групи во Скопје, Куманово и Виница

Во рамките на истражувачката фаза на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ беа спроведени три фокус групи во Виница (24.03.2017), Куманово (03.04.2017) и Скопје (23.03.2017).

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик