unemployment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поттикнување социјална кохезија преку борбата со невработеноста
unemployment
human_rights

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на заштитата на Човековите права
human_rights
children_wellbeing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство
children_wellbeing
active_ageing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Практикување на активно и здраво стареење
active_ageing
mental_health

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поддршка на лицата со физичка и ментална попреченост
mental_health
women_empowerment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Борба против родова дискриминација и поддршка на унапредување на позицијата на жените
women_empowerment
migrants_refugees

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Олеснување на прифаќањето на мигранти и бегалци од страна на заедниците -приматели
migrants_refugees
civil_society

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации
civil_society
social_protection

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Промовирање на современи системи за социјална заштита и социјални услуги
social_protection
previous arrow
next arrow

НОВОСТИ

 • Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„

  Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„ Во рамките на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, во текот на месец јули 2017 се одржаа три еднодневни семинари на кои присуствуваа повеќе од 90 претставници на јавни институции, граѓански организации, работодавачи Повеќе
 • Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“

  Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“ Конференцијата „Нови мерки за нови вработувања“ се организираше во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија. Благица Петрески од Finance Think и Џорџ Алексопулус од КМОП ги презентираа Повеќе
 • Тренинг работилница

  Тренинг работилница Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите Повеќе
 • Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден!

  Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден! Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден, со оглед на тоа дека помина една година од официјалната регистрација! Повеќе
 • Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

  Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“ КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК). Повеќе
 • 1

Тековни Проекти

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активноста на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот Повеќе
Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, Повеќе
УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

Предизвик Урбаните градини во заедницата се градини кои функционираат преку заедничка и доброволна посветеност, нудејќи простор каде што може да Повеќе
Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Предизвик Предвременото напуштање на образованието (осипувањето) е постојан предизвик на многу земји-членки на ЕУ и покрај значајните достигнувања што се Повеќе
 • 1

Унапредување на заштитата на Човековите права

Членство на Р. Македонија во интернационални организации и институции, како што се Обединетите нации и Совет на Европа, бара да се почитуваат обврските кои произлегиваат од меѓународното право. Државата ги има потпишано сите позначајни меѓународни конвенции и декларации кои што ги засегаат човековите права, вклучувајќи ги: Универзалната Декларација за човекови права; Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права; Меѓународениот пакт за граѓански и политички права; Европската конвенција за човекови права и основни слободи, итн.

Имплементацијата на меѓународните стандарди и домашната правна рамка постојано е следена и оценувана од бројни национални и меѓународни институции и организации. Како што е наведено во Извештај за напредокот од Европската комисија на Македонија за 2015 година, „правната рамка за заштита на човековите права генерално е во согласност со Европските стандарди. Но недостасува практично спроведување, особено во сферата на реформите во казнено – поправниот систем, интеграција на Ромите, правата на децата и лицата со попреченост“. Во делот од извештајот 2.4. „Човекови права и заштита на малцинствата“, Комисијата потенцира дека „различните тела вклучени во заштита и промоција на човековите права имаат недостаток на персонал и финансиски ресурси како и недостик на соодветна координираност. Општи слабости во имплементацијата на стандардите за човекови права влијаат врз најранливите и маргинализирани групи во општеството, вклучувајќи ги децата и малолетниците, лицата со посебни потреби, Ромите и ЛГБТИ заедницата“.


 Главни и итни предизвици со кои државата се соочува од аспект на заштита на човековите права се следните:

 • Недостиг на адекватна имплементација на постоечката правна рамка
 • Недостиг на координација помеѓу одговорните институции
 • Недостиг на специјализирани човечки ресурси (особено професионалци), како и финансиски средства
 • Потреба од дополнителни реформи
 • Потреба од подигнување на свеста на пошироката јавност

КМОП има богато искуство во унапредувањето на човековите права на сите нивоа, така што активно може да придонесе во решавањето на горе наведените предизвици преку креирање на политики,на институционален и оперативен аспект, обезбедувајќи поддршка на јавните институции, невладините организации и меѓународните агенции на бројни теми, вклучувајќи: подигнување на свеста за одреден феномен, како темите за трговија со луѓе; акции за обезбедување развој на капацитетите на јавните службеници, давателите на услуги и НВО професионалците; поддршка на донесување одлуки базирани на докази за да се формулира соодветна стратегија за /одговор и интервенции; воведување на правни реформи и операционализација на постоечката регулаторна рамка; и креирање и оптимизирање на националните механизми за упатување и оперативни процедури. Експертизата на КМОП вклучува справување со различни феномени и стереотипи кои водат до прекршување на човековите права, исто така специјализирана е во активности против трговија со луѓе, за што организацијата има имплементирано голем број проекти во рамките на Европската Унија но и во земјите во развој.


За повеќе информации во врска со релевантните проекти ве молиме кликнете овде

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик